Language of document :

A Curtea de Apel București (Románia) által 2019. február 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PJ kontra QK

(C-195/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel București

Az alapeljárás felei

Felperes: PJ

Alperes: QK

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2006. december 13-i 2006/928/EK bizottsági határozattal1 létrehozott együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM) és az említett mechanizmus keretében készült jelentésekben megfogalmazott követelmények kötelező jellegűek-e Romániára nézve?

Az EUMSZ 67. cikk (1) bekezdésével, valamint az EUSZ 2. cikk első mondatával és az EUSZ 9. cikk első mondatával ellentétes-e az olyan nemzeti szabályozás, amely olyan ügyészségi ügyosztályt hoz létre, amely kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a bírák vagy ügyészek által elkövetett bármilyen bűncselekmény nyomozására?

Az európai uniós jog elsőbbségének elvével – amint azt az 1964. július 15-i Costa ítélet, 6/64, EU:C:1964:66, és a Bíróság későbbi állandó ítélkezési gyakorlata megfogalmazta – ellentétes-e az olyan nemzeti szabályozás, amely megengedi egy olyan igazságügy-politikai intézménynek, mint amilyen a Curtea Constituțională a României (Románia alkotmánybírósága), hogy a fent említett elvet megsértse olyan határozatokkal, amelyek ellen nem lehet jogorvoslattal élni?

____________

1 A Romániában felállítandó együttműködési, valamint az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem területén érvényes külön értékelési kritériumok teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus létrehozásáról szóló 2006. december 13-i bizottsági határozat (HL 2006. L 354., 56. o.).