Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Bucureşti (România) la data de 28 februarie 2019 – PJ / QK

(Cauza C-195/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Bucureşti

Părţile din acţiunea principală

Reclamant: PJ

Pârât: QK

Întrebările preliminare

Mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 20061 și cerințele formulate în rapoartele întocmite în cadrul acestui mecanism au caracter obligatoriu pentru statul român?

Articolul 67 alineatul (1) TFUE, articolul 2 teza întâi TUE și articolul 9 teza întâi TUE se opun unei reglementări interne care să instituie o secție de procuratură care să aibă competența exclusivă de a ancheta orice tip de infracțiune săvârșită de judecători sau procurori?

Principiul supremației dreptului european, așa cum a fost acesta consfințit prin Hotărârea Costa împotriva ENEL din data de 15 iulie 1964 și prin jurisprudența ulterioară constantă a CJUE, se opune unei reglementări interne care să permită unei instituții politico-jurisdicționale, precum Curtea Constituțională a României, să înfrângă prin decizii nesupuse vreunei căi de atac principiul menționat anterior?

____________

1 Decizia Comisiei din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției (JO 2006 L 354, p. 56, Ediţie specială 11/vol. 51, p. 55).