Language of document :

2019 m. kovo 26 d. Cham Holding Co. SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-413/16, Cham / Taryba

(Byla C-261/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Cham Holding Co. SA, atstovaujama advokato E. Ruchat

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apeliantės reikalavimai

pripažinti apeliacinį skundą priimtinu ir pagrįstu,

atitinkamai, panaikinti 2019 m. sausio 16 d. Sprendimą Cham / Taryba, T-413/16.

Pagal naujas nuostatas:

panaikinti 2016 m. gegužės 27 d. Sprendimą (BUSP) 2016/850 ir vėlesnius jo įgyvendinimo aktus, kiek jie susiję su apeliante;

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas grindžiamas teisės klaida, nes Bendrasis Teismas pažeidė Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje įtvirtintą apeliantės teisę būti išklausytai prieš priimant naujas ribojamąsias priemones.

Antrasis pagrindas grindžiamas teisės klaida ir faktinių aplinkybių iškraipymu, nes Bendrasis Teismas neatsižvelgė į straipsnius, kuriuos apeliantė pateikė grįsdama savo ieškinį dėl panaikinimo, siekdama įrodyti, kad ji nepalaiko Sirijos režimo.

Trečiasis pagrindas grindžiamas teisės klaida, nes Bendrasis Teismas nepripažino neteisėtais Sprendimo 2013/255/BUSP 27 ir 28 punktų, kuriuose nustatyta, kad priklausymas Al-Assad šeimai arba Makhlouf šeimai yra autonominis kriterijus, pateisinantis sankcijos skyrimą, taip perkeliant įrodinėjimo naštą.

____________