Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. března 2019 – Evropská komise v. Italská republika, Litevská republika

(Věc C-621/16 P)1

„Kasační opravný prostředek – Jazykový režim – Otevřená výběrová řízení na pozici administrátor – Oznámení o výběrovém řízení – Administrátoři (AD 5) – Administrátoři (AD 6) v oblasti ochrany údajů – Jazykové znalosti – Omezení volby druhého jazyka výběrového řízení na angličtinu, francouzštinu a němčinu – Jazyk komunikace s Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) – Nařízení č. 1 – Služební řád – Diskriminace na základě jazyka – Odůvodnění – Zájem služby – Soudní přezkum“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: L. Pignataro-Nolin a G. Gattinara, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně, ve spolupráci s P. Gentilim, avvocato dello Stato), Litevská republika)

Vedlejší účastník podporující žalovanou: Španělské království (zástupkyně: M. J. García-Valdecasas Dorrego, zmocněnkyně)

Výrok

Kasační opravný prostředek se zamítá.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Italskou republikou.

Španělské království ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 46, 13.2.2017.