Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 26. ožujka 2019. – Europska komisija protiv Talijanske Republike, Republike Litve

(predmet C-621/16 P)1

(„Žalba – Jezično uređenje – Otvoreni natječaji za zapošljavanje administratora – Obavijest o natječaju – Administratori (AD 5) – Administratori (AD 6) u području zaštite podataka – Poznavanje jezikâ – Ograničenje izbora jezika 2 natječajâ na engleski, francuski i njemački – Jezik komunikacije s Europskim uredom za odabir osoblja (EPSO) – Uredba br. 1 – Pravilnik o osoblju – Diskriminacija na temelju jezika – Opravdanje – Interes službe – Sudski nadzor”)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Pignataro-Nolin i G. Gattinara, agenti)

Druga stranka u postupku: Talijanska Republika (zastupnici: G. Palmieri, agent, uz asistenciju P. Gentilija, avvocato dello Stato), Republika Litva

Intervenijent u potporu drugoj stranci u žalbenom postupku: Kraljevina Španjolska (zastupnik: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agent)

Izreka

Žalba se odbija.

Europska komisija snosit će, osim vlastitih, i troškove Talijanske Republike.

Kraljevina Španjolska snosi vlastite troškove.

____________

1 SL C 46, 13. 2. 2017.