Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2019. március 26-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság, Litván Köztársaság

(C-621/16. P. sz. ügy)1

(Fellebbezés – Nyelvhasználati szabályok – Tanácsosok felvételére irányuló nyílt versenyvizsgák – Versenyvizsga-felhívás – Tanácsosok (AD 5) – Tanácsosok (AD 6) az adatvédelem területén – Nyelvismeret – A versenyvizsga második nyelve kiválasztásának az angol, a francia és a német nyelvre való korlátozása – Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal (EPSO) folytatott kommunikáció nyelve – 1. rendelet – A tisztviselők személyzeti szabályzata – Nyelven alapuló hátrányos megkülönböztetés – Igazolás – Szolgálati érdek – Bírósági felülvizsgálat)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: L. Pignataro-Nolin és G. Gattinara meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalmazott, segítője: P. Gentili avvocato dello Stato), Litván Köztársaság

Az alperest támogató beavatkozó fél: Spanyol Királyság (képviselő: M. J. García-Valdecasas Dorrego meghatalmazott)

Rendelkező rész

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a saját költségein felül az Olasz Köztársaság részéről felmerült költségek viselésére.

A Spanyol Királyság maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 46., 2017.2.13