Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2019. gada 26. marta spriedums – Eiropas Komisija/Itālijas Republika, Lietuvas Republika

(Lieta C-621/16 P) 1

(Apelācija – Valodu lietojums – Atklātie konkursi administratoru pieņemšanai darbā – Paziņojums par konkursu – Administratori (AD 5) – Administratori (AD 6) datu aizsardzības jomā – Valodu zināšanas – Konkursu 2. valodas izvēles ierobežošana ar angļu, franču un vācu valodu – Saziņas valoda ar Eiropas Personāla atlases biroju (EPSO) – Regula Nr. 1 – Civildienesta noteikumi – Diskriminācija valodas dēļ – Pamatojums – Dienesta intereses – Pārbaude tiesā)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji: L. Pignataro-Nolin un G. Gattinara)

Pārējās lietas dalībnieces: Itālijas Republika (pārstāvji: G. Palmieri, pārstāve, kurai palīdz P. Gentili, avvocato dello Stato), Lietuvas Republika

Persona, kas iestājusies apelācijas tiesvedībā: Spānijas Karaliste (pārstāve: M. J. García-Valdecasas Dorrego)

Rezolutīvā daļa

Apelācijas sūdzību noraidīt.

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Itālijas Republikas tiesāšanās izdevumus.

Spānijas Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1     OV C 46, 13.2.2017.