Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. marca 2019 – Evropska komisija/Italijanska republika, Republika Litva

(Zadeva C-621/16 P)1

(Pritožba – Jezikovna ureditev – Javni natečaj za zaposlitev upravnih uslužbencev – Razpis natečaja – Upravni uslužbenci (AD 5) – Upravni uslužbenci (AD 6) na področju varstva podatkov – Znanje jezikov – Omejitev izbire drugega jezika natečajev na angleški, francoski in nemški jezik – Jezik sporazumevanja z Evropskim uradom za izbor osebja (EPSO) – Uredba (EGS) št. 1 – Kadrovski predpisi – Diskriminacija na podlagi jezika – Utemeljitev – Interes službe – Sodni nadzor)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Pritožnik: Evropska komisija (zastopnika: L. Pignataro-Nolin in G. Gattinara, agenta)

Drugi stranki v postopku: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, agentka, skupaj s  P. Gentilijem, avvocato dello Stato ), Republika Litva

Intervenientka v podporo tožene stranke: Kraljevina Španija (zastopnica: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agentka)

Izrek

1.    Pritožba se zavrne.

2.    Evropska komisija nosi poleg svojih stroškov tudi stroške Italijanske republike.

3.    Kraljevina Španija nosi svoje stroške.

____________

1 UL C 46, 13.2.2017.