Language of document :

Žalba koju je 22. veljače 2019. podnijela Europska služba za vanjsko djelovanje protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 13. prosinca 2018. u predmetu T-537/17, De Loecker protiv ESVD-a

(predmet C-187/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska služba za vanjsko djelovanje (zastupnici: S. Marquardt, R. Spac, agenti)

Druga stranka u postupku: Stéphane De Loecker

Zahtjevi

Žalitelj od Općeg suda zahtijeva da:

Ukine pobijanu presudu;

Odbije tužbu kao neosnovanu u dijelu u kojem se odnosi na zahtjev za poništenje odluke od 10. listopada 2106. o odbijanju pritužbe zbog uznemiravanja protiv glavnog operativnog direktora (Chief Operating Officer) ESVD-a koji je obnašao dužnost u vrijeme nastanka činjenica;

Tužitelju naloži snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba je podnesena protiv točaka 57., 58. i 65. pobijane presude. Prema mišljenju ESVD-a Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je u točki 65. svoje presude presudio da ESVD nije pravilno izvršio presudu od 16. prosinca 2015., De Loecker/ESVD (F-34/15) i povrijedio je tužiteljevo pravo na saslušanje jer ga nije saslušao u okviru preliminarne analize kod pokretanja upravne istrage.

U tom kontekstu, ESVD ocjenjuje da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava u ocjeni činjenica u predmetu, tako što je iskrivio provedeni postupak i zaobišao činjenicu da je ESVD saslušao tužitelja čime mu je dao priliku za podnošenje svih dodatnih elemenata svojoj inicijalnoj pritužbi i to prije podnošenja spisa upravama Komisije u svrhu preliminarne istrage.

Usto, pogrešno je protumačio presudu De Loecker/ESVD (F-34/15) kao da se njome ESVD-u nalaže obveza da sasluša tužitelja već u stadiju preliminarnog postupka (točke 55. do 57. pobijane presude).

Naposljetku, ESVD tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku u ocjeni koja se tiče postupka primijenivši zaključke presude od 14. veljače 2017., Kerstens/Komisija (T-270/16 P, navedena u t. 58. pobijane presude) na predmetni slučaj. Opći sud nije uzeo u obzir činjenicu da se u ovom slučaju radilo o preliminarnoj analizi, a ne o upravnoj istrazi.

____________