Language of document :

2019 m. vasario 22 d. Europos išorės veiksmų tarnybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-537/17 De Loecker / EIVT

(Byla C-187/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos išorės veiksmų tarnyba, atstovaujama S. Marquardt ir R. Spac

Kita proceso šalis: Stéphane De Loecker

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti skundžiamą sprendimą.

Atmesti ieškinį kaip nepagrįstą, kiek jis susijęs su prašymu panaikinti 2016 m. spalio 10 d. sprendimą atmesti skundą dėl tuo metu pareigas ėjusio EIVT Chief Operating Officer priekabiavimo.

Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas pateiktas dėl skundžiamo sprendimo 57, 58 ir 65 punktų. EIVT teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai savo sprendimo 65 punkte nusprendė, jog EIVT netinkamai įgyvendino 2015 m. gruodžio 16 d. Sprendimą De Loecker / EIVT (F-34/15) ir pažeidė ieškovo teisę būti išklausytam, nes jo neišklausė atliekant preliminarią analizę prieš pradedant administracinį tyrimą.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes EIVT mano, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą vertindamas bylos faktines aplinkybes, iškraipydamas vykdomą procesą ir nepaisė fakto, kad EIVT išklausė ieškovą, kai jam suteikė galimybę pateikti visas papildomas aplinkybes prie jo pradinio skundo; tai buvo padaryta prieš bylos medžiagą perduodant Komisijos tarnyboms preliminaraus tyrimo tikslais.

Be to, Sprendimas De Loecker / EIVT (F–34/15) buvo klaidingai aiškinamas kaip numatantis EIVT pareigą išklausyti ieškovą jau preliminarios procedūros etape (skundžiamo sprendimo 55–57 punktai).

Galiausiai EIVT tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė vertinimo klaidą dėl procedūros, nes šiai bylai perkėlė išvadas, padarytas 2017 m. vasario 14 d. Sprendime Kerstens / Komisija (T–270/16 P, minėtas skundžiamo sprendimo 58 punkte). Bendrasis Teismas neatsižvelgė į tai, kad šioje byloje kalbama apie preliminarią analizę, bet ne apie administracinį tyrimą.

____________