Language of document :

Recurs introdus la 22 februarie 2019 de Serviciul European de Acțiune Externă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 13 decembrie 2018 în cauza T-537/17, De Loecker/SEAE

(Cauza C-187/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Serviciul European de Acțiune Externă (reprezentanți: S. Marquardt, R. Spac, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Stéphane De Loecker

Concluziile recurentului

Anularea hotărârii atacate;

respingerea acțiunii ca nefondată în ceea ce privește cererea de anulare a deciziei din 10 octombrie 2016 de respingere a plângerii pentru hărțuire morală îndreptată împotriva Chief Operating Officer al SEAE în funcție la acel moment;

obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recursul este îndreptat împotriva punctelor 57, 58 și 65 din hotărârea atacată. În opinia SEAE, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept stabilind, la punctul 65 din hotărâre, că SEAE nu a executat corect Hotărârea din 16 decembrie 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15), și a încălcat dreptul reclamantului de a fi ascultat, neascultându-l în cadrul analizei preliminare deschiderii unei anchete administrative.

În acest context, SEAE consideră că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în aprecierea situației de fapt a cauzei, denaturând procedura urmată și ignorând faptul că SEAE îl ascultase pe reclamant dându-i ocazia să prezinte orice element complementar plângerii sale inițiale și aceasta înainte de a prezenta dosarul serviciilor Comisiei în vederea anchetei preliminare.

În plus, Hotărârea De Loecker/SEAE (F-34/15) a fost interpretată greșit ca impunând o obligație SEAE de a-l asculta pe reclamant deja în stadiul procedurii preliminare (punctele 55-57 din hotărârea atacată).

În sfârșit, SEAE susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de apreciere cu privire la procedură, transpunând prezentei cauze concluziile Hotărârii din 14 februarie 2017, Kerstens/Comisia (T-270/16 P, citată la punctul 58 din hotărârea atacată). Tribunalul nu ține seama de faptul că în prezenta cauză nu era vorba decât despre o analiză preliminară, iar nu despre o anchetă administrativă.

____________