Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (Chancery Division) - Spojené království) – Abraxis Bioscience LLC v. Comptroller General of Patents

(Věc C-443/17)1

„Řízení o předběžné otázce – Humánní léčivý přípravek – Dodatkové ochranné osvědčení pro léčivé přípravky – Nařízení (ES) č. 469/2009 – Článek 3 písm. d) – Podmínky pro udělení – Získání rozhodnutí o první registraci výrobku jako léčivého přípravku – Registrace týkající se výrobku jako léčivého přípravku, který představuje novou formulaci již známé účinné látky“

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Abraxis Bioscience LLC

Žalovaný: Comptroller General of Patents

Výrok

Článek 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky ve spojení s čl. 1 písm. b) tohoto nařízení musí být vykládán v tom smyslu, že registraci uvedenou v čl. 3 písm. b) uvedeného nařízení uplatňovanou na podporu žádosti o dodatkové ochranné osvědčení týkající se nové formulace starší účinné látky nelze považovat za první registraci dotyčného výrobku jako léčivého přípravku, jestliže tato účinná látka je již jako taková registrována.

____________

1 Úř. věst. C 309, 18.9.2017.