Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2019. március 21-i ítélete (a High Court of Justice (Chancery Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Abraxis Bioscience LLC kontra Comptroller General of Patents

(C-443/17. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Emberi felhasználásra szánt gyógyszer – Gyógyszerekre kiadott kiegészítő oltalmi tanúsítvány – 469/2009/EK rendelet – A 3. cikk d) pontja – A megadás feltételei – A termék gyógyszerként történő forgalomba hozatalára vonatkozó első engedély megszerzése – Egy termékre mint már ismert hatóanyag új formuláját képező gyógyszerre vonatkozó engedély)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Abraxis Bioscience LLC

Alperes: Comptroller General of Patents

Rendelkező rész

A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének d) pontját e rendelet 1. cikkének b) pontjával összefüggésben akként kell értelmezni, hogy az említett rendelet 3. cikkének b) pontja szerinti forgalombahozatali engedély, amelyre egy régi hatóanyag új formulájára vonatkozó kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelem alátámasztásául hivatkoznak, nem tekinthető az érintett termék gyógyszerként történő forgalomba hozatalára vonatkozó első engedélynek, amennyiben e hatóanyag önmagában már képezte forgalombahozatali engedély tárgyát.

____________

1 HL C 309., 2017.9.18