Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice (Chancery Division) - Regatul Unit) – Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

(Cauza C-443/17)1

[Trimitere preliminară – Medicament de uz uman – Certificat suplimentar de protecție pentru medicamente – Regulamentul (CE) nr. 469/2009 – Articolul 3 litera (d) – Condiții de acordare – Obținerea primei autorizații de introducere pe piață a produsului în calitate de medicament – Autorizație care vizează un produs în calitate de medicament, care constituie o nouă formulă a unui principiu activ deja cunoscut]

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (Chancery Division)

Părțile din procedura principală

Recurentă: Abraxis Bioscience LLC

Intimat: Comptroller General of Patents

Dispozitivul

Articolul 3 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente coroborat cu articolul 1 litera (b) din acest regulament trebuie interpretat în sensul că autorizația de introducere pe piață prevăzută la articolul 3 litera (b) din regulamentul menționat, invocată în susținerea unei cereri de certificat suplimentar de protecție privind o nouă formulă a unui principiu activ vechi, nu poate fi considerată prima autorizație de introducere pe piață a produsului vizat în calitate de medicament atunci când acest principiu activ a făcut deja, ca atare, obiectul unei asemenea autorizații.

____________

1     JO C 309, 18.9.2017.