Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2019. március 21-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Mobit Soc. cons. arl kontra Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA kontra Mobit Soc. cons. arl (C-351/17)

(C-350/17. és C-351/17. sz. egyesített ügyek)1

(Előzetes döntéshozatal – 1370/2007/EK rendelet – Vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatások – 5. cikk – Közszolgáltatási szerződések odaítélése – Az 5. cikk (2) bekezdése – Közvetlen odaítélés – A „belső szolgáltató” fogalma – Hasonló irányítást gyakorló hatóság – A 8. cikk (2) bekezdése – Átmeneti szabályozás – A közvetlen odaítélés határideje)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

(C-350/17. sz. ügy)

Felperes: Mobit Soc. cons. arl

Alperes: Regione Toscana

Az eljárásban részt vesz: Regione Toscana, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-350/17)

(C-351/17. sz. ügy)

Felperes: Autolinee Toscane SpA

Alperes: Mobit Soc. cons. arl

Az eljárásban részt vesz: Regione Toscana, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-351/17)

Rendelkező rész

A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkét és 8. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelet 5. cikke nem alkalmazandó valamely 2019. december 3-a előtt lefolytatott odaítélési eljárásra, és ezért az olyan illetékes hatóság, amely egy közbeszerzési eljárást lezáró, a közbeszerzési eljárás eredményének közléséről szóló határozattal a fenti időpontot megelőzően ítél oda egy helyi közúti személyszállítási közszolgáltatások nyújtására vonatkozó koncessziós szerződést, nem köteles a fent említett 5. cikknek megfelelni.

____________

1 HL C 330., 2017.10.2.