Language of document :

2019 m. kovo 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mobit Soc.cons.arl / Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA / Mobit Soc.cons.arl (C-351/17)

(Sujungtos bylos C-350/17 ir C-351/17)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 – Keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešosios paslaugos – 5 straipsnis – Viešųjų paslaugų sutarčių sudarymas – 5 straipsnio 2 dalis – Tiesioginis sutarties sudarymas – Sąvoka „vidaus operatorius“ – Analogišką kontrolę vykdanti institucija – 8 straipsnio 2 dalis – Pereinamojo laikotarpio tvarka – Tiesiogiai sudarytos sutarties galiojimo terminas)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

(Byla C-350/17)

Ieškovė: Mobit Soc. cons. arl

Atsakovas: Regione Toscana

Kitos proceso šalys: Autolinee Toscane SpA, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-350/17)

(Byla C-351/17)

Ieškovė: Autolinee Toscane SpA

Atsakovė: Mobit Soc. cons. arl,

Kitos proceso šalys: Regione Toscana, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-351/17)

Rezoliucinė dalis

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 5 straipsnis ir 8 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad šio reglamento 5 straipsnis netaikomas sutarties sudarymo procedūrai, vykdytai iki 2019 m. gruodžio 3 d., todėl kompetentinga institucija, kuri konkurso procedūrą užbaigiančiu sprendimu dėl sutarties sudarymo iki šios datos nutaria sudaryti koncesijos sutartį dėl vietos keleivinio kelių transporto viešosios paslaugos, neturi laikytis šio 5 straipsnio.

____________

1 OL C 330, 2017 10 2.