Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 martie 2019 (cereri de decizie preliminară formulate de Consiglio di Stato - Italia) – Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl (C-351/17)

(Cauzele conexate C-350/17 și C-351/17)1

[Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 – Servicii publice de transport feroviar și rutier de călători – Articolul 5 – Atribuirea contractelor de servicii publice – Articolul 5 alineatul (2) – Atribuire directă – Noțiunea «operator intern» – Autoritate care efectuează un control similar – Articolul 8 alineatul (2) – Regim tranzitoriu – Termen de expirare a atribuirii directe]

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

(Cauza C-350/17)

Apelantă: Mobit Soc. cons. arl

Intimată: Regione Toscana

cu participarea: Autolinee Toscane SpA, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-350/17)

(Cauza C-351/17)

Apelantă: Autolinee Toscane SpA

Intimată: Mobit Soc. cons. arl

cu participarea: Regione Toscana, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-351/17)

Dispozitivul

Articolul 5 și articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului trebuie interpretate în sensul că articolul 5 din acest regulament nu este aplicabil unei proceduri de atribuire care s-a derulat înainte de 3 decembrie 2019, astfel încât o autoritate competentă care atribuie, printr-o decizie de atribuire prin care se încheie o procedură competitivă, anterior acestei date un contract de concesiune de servicii publice de transport rutier local de călători nu este obligată să respecte articolul 5 menționat.

____________

1     JO C 330, 2.10.2017.