Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 27. března 2019 – EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Věc C-258/19)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kúria

Účastnice původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft.

Žalovaná: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Předběžné otázky

Je se zásadou daňové neutrality a s formálními požadavky nároku na odpočet DPH v rozporu praxe členského státu spočívající v tom, že pro účely uplatnění nároku na odpočet daně se přihlíží výlučně k okamžiku, kdy bylo uskutečněno zdanitelné plnění, bez ohledu na to, že rozsah splnění závazku byl předmětem občanskoprávního sporu mezi stranami vyřešeného v soudním řízení a k vystavení faktury došlo teprve po vynesení pravomocného rozsudku?

Je-li odpověď kladná, může být prolomena prekluzivní lhůta pro uplatnění nároku na odpočet DPH stanovená právními předpisy členského státu na pět let od okamžiku, kdy došlo k poskytnutí služeb?

Je-li odpověď kladná, má na uplatnění nároku na odpočet vliv jednání příjemce faktury v projednávané věci spočívající v zaplacení odměny ve výši určené pravomocným rozsudkem dodavateli teprve ve vykonávacím řízení zahájeném na návrh dodavatele, takže faktura byla vystavena teprve po uplynutí prekluzivní lhůty?

____________