Language of document :

A Kúria (Magyarország) által 2019. március 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(C-258/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Kúria

Az alapeljárás felei

Felperes: EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az adósemlegesség elvével és a héalevonási jog feltételeit képező alaki követelménnyel ellentétes-e az a tagállami gyakorlat, amely az adólevonási jog gyakorlásakor kizárólag arra van figyelemmel, hogy az adóköteles esemény mikor következett be, és nincs tekintettel arra, hogy a felek között a teljesítés mértéke tekintetében polgári jogi vita állt fenn, amely bírósági úton került rendezésre, és a számla kiállítására csak a jogerős ítéletet követően került sor?

Ha igen, áttörhető-e a héalevonási jog gyakorlásának a tagállami szabályozásban előírt 5 éves elévülési ideje, amely időpontot a szolgáltatásnyújtás időpontjától számítják?

Ha igen, befolyásolja-e a levonási jog gyakorlását az a jelen tényállás szerinti számlabefogadói magatartás, hogy a jogerős ítéletben megállapított vállalkozói díj megfizetésére csak a vállalkozó által kezdeményezett végrehajtási eljárás útján került sor, és emiatt számla kiállítására csak az elévülési határidő után került sor?

____________