Language of document :

2019 m. kovo 27 d. Kúria (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Byla C-258/19)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kúria

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft.

Kita kasacinio proceso šalis: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciniai klausimai

Ar mokesčių neutralumo principas ir formalūs teisės į PVM atskaitą reikalavimai draudžia valstybės narės praktiką, pagal kurią, norint pasinaudoti teise į mokesčio atskaitą, atsižvelgiama tik į apmokestinimo momentą, bet neatsižvelgiama į tai, kad įvykdymo apimtis buvo šalių civilinio ginčo, kuris buvo išspręstas teismo keliu, dalykas ir kad sąskaita faktūra buvo pateikta tik paskelbus galutinį sprendimą?

Jeigu atsakymas būtų teigiamas, ar galima netaikyti pasinaudojimo teise į PVM atskaitą senaties termino, kuris pagal valstybės narės teisės aktus yra penkeri metai nuo tada, kai buvo suteiktos paslaugos?

Jeigu atsakymas būtų teigiamas, ar pasinaudojimui teise į atskaitą turi įtakos sąskaitos faktūros gavėjo šioje byloje veiksmas, pasireiškiantis rangovo atlyginimo, nustatyto galutiniu sprendimu, nesumokėjimu iki rangovo inicijuoto vykdymo proceso, t. y. motyvas, dėl kurio sąskaita faktūra buvo išrašyta tik po to, kai pasibaigė senaties terminas?

____________