Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Kúria (Ungaria) la 27 martie 2019 – EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Cauza C-258/19)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Kúria

Părțile din procedura principală

Recurentă: EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft.

Intimată: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Întrebările preliminare

Practica unui stat membru care, în scopul exercitării dreptului de deducere, vizează exclusiv momentul la care a survenit faptul generator al TVA-ului, fără a ține seama de faptul că exista un litigiu de drept civil între părți privind gradul de punere în aplicare, care a fost soluționat pe cale judiciară, astfel încât factura nu a fost emisă decât după pronunțarea unei hotărâri definitive este contrară principiului neutralității fiscale și cerințelor de formă care condiţionează dreptul de deducere a TVA-ului?

În cazul unui răspuns afirmativ, se poate înlătura termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de legislația statului membru pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA-ului, termen care începe să curgă de la data la care au fost prestate serviciile?

În cazul unui răspuns afirmativ, exercitarea dreptului de deducere este influenţată de luarea în considerare, având în vedere împrejurările speţei, a faptului că preţul, astfel cum a fost stabilit printr-o hotărâre definitivă, nu a fost plătit decât ca urmare a procedurii de executare silită inițiate de contractant, motiv pentru care factura nu a fost emisă decât după expirarea termenului de prescripție?

____________