Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Wiesbaden (Německo) dne 1. dubna 2019 – VQ v. Land Hessen

(Věc C-272/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Účastníci původního řízení

Žalobce: VQ

Žalovaná: Land Hessen

Předběžné otázky

Použije se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR)1 – zde článek 15 GDPR, právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům – na výbor parlamentu člena federace členského státu, který je odpovědný za zpracování podání občanů – zde Petitionsausschuss des Hessischen Landtages (petiční výbor Hesenského zemského sněmu) - a je třeba jej v této souvislosti považovat za orgán veřejné moci ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR?

Je předkládající soud nezávislým a nestranným soudem ve smyslu článku 267 SFEU ve spojení s čl. 47 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie?

____________

1 Úř. věst. 2016, L 119, s. 1.