Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Wiesbaden (Γερμανία) την 1η Απριλίου 2019 – VQ κατά Land Hessen

(Υπόθεση C-272/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: VQ

Καθού: Land Hessen

Προδικαστικά ερωτήματα

Εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) 1 –εν προκειμένω το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων– επί της αρμόδιας για την επεξεργασία αναφορών πολιτών επιτροπής κοινοβουλίου ομόσπονδου κράτους ενός κράτους μέλους –εν προκειμένω επί της επιτροπής αναφορών της Βουλής της Έσσης– και πρέπει αυτή να αντιμετωπιστεί συναφώς ως δημόσια αρχή κατά την έννοια του άρθρου 4, σημείο 7, ΓΚΠΔ;

Συνιστά το αιτούν δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο κατά την έννοια του άρθρου 267 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 47, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

____________

1 EE 2016, L 119, σ. 1.