Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. travnja 2019. uputio Verwaltungsgericht Wiesbaden (Njemačka) – VQ protiv Land Hessen

(predmet C-272/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: VQ

Tuženik: Land Hessen

Prethodna pitanja

Primjenjuje li se Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)1 – u predmetnom slučaju pravo ispitanika na pristup iz članka 15. – na odbor parlamenta savezne zemlje države članice koji je nadležan za obradu podnesaka građana – u predmetnom slučaju Odbor za predstavke Parlamenta savezne zemlje Hessen – te treba li se potonjeg u tom pogledu smatrati tijelom javne vlasti u smislu članka 4. točke 7. Uredbe (EU) 2016/679?

Je li sud koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku neovisan i nepristran sud u smislu članka 267. UFEU-a, u vezi s člankom 47. stavkom 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima?

____________

1 SL 2016., L 119, str. 1.