Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Gerechtshof te Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 14 Μαρτίου 2019 – Dexia Nederland BV κατά XXX

(Υπόθεση C-229/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Gerechtshof te Amsterdam

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Dexia Nederland BV

Αναιρεσίβλητη: XXX

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει η οδηγία 93/131 την έννοια ότι μια ρήτρα θα πρέπει να θεωρηθεί ήδη ως καταχρηστική υπό το πρίσμα των κριτηρίων που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία εάν, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιέβαλαν τη σύναψη της συμβάσεως, η ρήτρα δημιουργεί έστω και τη δυνατότητα σημαντικής και αδικαιολόγητης αναντιστοιχίας, ανάλογα με τις περιστάσεις που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως, ιδίως επειδή η ρήτρα καθορίζει εκ των προτέρων ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί του ανεξόφλητου ποσού της χρηματοδοτικής μισθώσεως ως πιθανό όφελος του επαγγελματία το οποίο προκύπτει κατά τη στιγμή της πρόωρης καταγγελίας, κατά παρέκκλιση από τους εφαρμοστέους κανόνες του εθνικού δικαίου δυνάμει των οποίων το εν λόγω όφελος δεν καθορίζεται εκ των προτέρων, αλλά πρέπει να υπολογίζεται σε συνάρτηση με το σύνολο των περιστάσεων που περιβάλλουν τη λύση της συμβάσεως, ιδίως με το ύψος του επιτοκίου με το οποίο το ποσό της προεξοφλήσεως μπορεί να επενδυθεί κατά την εναπομείνασα διάρκεια ισχύος;

____________

1     Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ 1993, L 95, σ. 29).