Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof te Amsterdam (Madalmaad) 14. märtsil 2019 – Dexia Nederland BV versus XXX

(kohtuasi C-229/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Gerechtshof te Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Dexia Nederland BV

Vastustaja: XXX

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 93/131 tuleb tõlgendada nii, et tingimust tuleb lugeda selles direktiivis ette nähtud kriteeriumide aspektist juba siis ebaõiglaseks, kui kõiki lepingu sõlmimisega kaasnevaid asjaolusid arvesse võtval hindamisel selgub, et see tingimus võib kaasa tuua olulise tasakaalustamatuse sõltuvalt asjaoludest, mis võivad lepingu kehtivuse ajal ilmneda eelkõige seetõttu, et tingimus näeb võimaliku eelisena, mis tekib müüjal või teenuste osutajal lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel, eelnevalt ette teatud protsendimäära järelejäänud liisingusummast, kaldudes kõrvale kohaldatavatest liikmesriigi õigusnormidest, mille kohaselt ei määrata seda eelist kindlaks eelnevalt, vaid see tuleb kindlaks määrata lepingu lõpetamisega kaasnevate asjaolude, eelkõige intressimäära alusel, mida enneaegselt saadud summa lepingu ülejäänud kehtivuse ajaks investeerimise korral võib teenida?

____________

1     Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).