Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. ožujka 2019. uputio Gerechtshof te Amsterdam (Nizozemska) – Dexia Nederland BV protiv XXX

(predmet C-229/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Gerechtshof te Amsterdam

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Dexia Nederland BV

Protivnik žalitelja: XXX

Prethodno pitanje

Treba li Direktivu 93/131 tumačiti na način da neku odredbu s gledišta kriterija predviđenih u toj direktivi treba smatrati nepoštenom već ako ona - nakon ocjene svih okolnosti koje okružuju zaključenje ugovora - u sebi nosi puku mogućnost nastanka znatnije neravnoteže, u ovisnosti o okolnostima koje se pojave tijekom trajanja ugovora, a osobito zato što ta odredba na ime moguće prednosti koja nastaje u trenutku prijevremenog okončanja ugovora za prodavatelja robe ili pružatelja usluga unaprijed utvrđuje određeni postotak od preostalog iznosa leasinga, odstupajući od primjenjivih odredaba nacionalnog prava, prema kojima ta prednost nije unaprijed utvrđena, već se određuje na temelju okolnosti u trenutku okončanja ugovora, a osobito na temelju visine kamatne stope uz koju se prijevremeno ostvareni iznos može uložiti tijekom preostalog vremena trajanja ugovora?

____________

1 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima

(SL 1993, L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)