Language of document :

2019 m. kovo 14 d. Gerechtshof te Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dexia Nederland BV / XXX

(Byla C-229/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Gerechtshof te Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Dexia Nederland BV

Kita apeliacinio proceso šalis: XXX

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvą 93/131 reikia aiškinti taip, kad, laikantis šioje direktyvoje numatytų kriterijų, sutarties sąlyga laikytina nesąžininga jau tada, kai šioje sąlygoje, vertinant pagal visas sutarties sudarymo aplinkybes, slypi nuo sutarties galiojimo metu išryškėsiančių aplinkybių priklausančio ryškaus neatitikimo galimybė, visų pirma todėl, kad šia sąlyga iš anksto nustatomas tam tikras procentinis likusios lizingo sumos tarifas galimam pelnui, kuris veiklos vykdytojui atsiranda sutarčiai pasibaigus anksčiau termino, taip nukrypstant nuo taikytinų nacionalinės teisės normų, pagal kurias šis pelnas ne nustatomas iš anksto, o turi būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į aplinkybes sutarties pasibaigimo momentu, visų pirma į palūkanų normos, už kurią likusiu galiojimo laikotarpiu gali būti investuojama prieš terminą gauta suma, dydį?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos Direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).