Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof te Amsterdam (Țările de Jos) la 14 martie 2019 – Dexia Nederland BV/XXX

(Cauza C-229/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Gerechtshof te Amsterdam

Părțile din procedura principală

Apelantă: Dexia Nederland BV

Intimată: XXX

Întrebarea preliminară

Directiva 93/131 trebuie interpretată în sensul că o clauză ar trebui să fie deja considerată drept abuzivă din perspectiva criteriilor prevăzute în respectiva directivă, în cazul în care, evaluată pe baza tuturor împrejurărilor care însoțesc încheierea contractului, clauza respectivă permite simpla posibilitate a unui dezechilibru semnificativ și nejustificat, în funcție de circumstanțele care pot să apară în cursul contractului, în special întrucât clauza stabilește în mod anticipat, în privința unui posibil avantaj care este generat în favoarea vânzătorului la data rezilierii anticipate a contractului, un anumit procent din valoarea rămasă a contractului de leasing, prin derogare de la normele aplicabile din dreptul național, conform cărora avantajul respectiv nu este prestabilit, ci trebuie să fie determinat în funcţie de circumstanțele care însoțesc rezilierea contractului, în special de cuantumul ratei dobânzii care ar trebui aplicată pentru perioada rămasă unei valori primite anticipat?

____________

1     Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).