Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof te Amsterdam (Nizozemska) 14. marca 2019 – Dexia Nederland BV/XXX

(Zadeva C-229/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Gerechtshof te Amsterdam

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Dexia Nederland BV

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: XXX

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba Direktivo 93/131 razlagati tako, da je treba pogoj z vidika meril, določenih v tej direktivi, šteti za nepošteni že, če ta pogoj pri presoji na podlagi vseh okoliščin, ki so obstajale v času sklepanja pogodbe, vsebuje zgolj možnost znatnega neravnotežja, odvisno od okoliščin, ki nastopijo med trajanjem pogodbe, zlasti ker pogoj za možno korist, ki ob predčasni odpovedi pogodbe nastane prodajalcu, vnaprej določa določen odstotek preostalega zneska lizinga, z odstopanjem od veljavnih določb nacionalnega prava, v skladu s katerimi ta korist ni določena vnaprej, ampak jo je treba določiti na podlagi okoliščin, ki so obstajale v času odpovedi pogodbe, zlasti višine obrestne mere, po kateri je mogoče med preostalim trajanjem pogodbe naložiti predčasno prejeti znesek?

____________

1     Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL 1993, L 95, str. 29).