Language of document :

Valitus, jonka George Haswani on tehnyt 18.3.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-477/17, Haswani v. neuvosto, 16.1.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-241/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: George Haswani (edustaja: G. Karouni, avocat)

Muut osapuolet: Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa 16.1.2019 annetun tuomion T-477/17 kokonaisuudessaan

määrää, että George Haswanin nimi on poistettava niiden asiakirjojen, joista on nostettu kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa, liitteistä

ratkaisee asian ja

kumoaa päätöksen 2015/1836 ja asetuksen 2015/1828

velvoittaa neuvoston maksamaan 100 000 euroa korvauksena Haswanin henkisestä kärsimyksestä

velvoittaa neuvoston vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan valittajalle unionin yleisessä tuomioistuimessa ja unionin tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan on tehty oikeudellinen virhe, päätöstä 2015/1836 (6 perustelukappale) ja päätöstä 2013/255 (5 perustelukappale), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2015/1836, on rikottu, todistustaakka on käännetty ja syyttömyysolettaman periaatetta on loukattu.

Toisen valitusperusteen mukaan perusteluvelvollisuutta on laiminlyöty ja perustelut ovat puutteelliset.

Kolmannen valitusperusteen mukaan suhteellisuusperiaatetta on loukattu ja perustelut ovat puutteelliset.

____________