Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-477/17. sz., Haswani kontra Tanács ügyben 2019. január 16-án hozott ítélete ellen George Haswani által 2019. március 18-án benyújtott fellebbezés

(C-241/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: George Haswani (képviselő: G. Karouni ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

a Bíróság teljes egészében helyezze hatályon kívül a 2019. január 16-i T-477/17. sz. ítéletet;

rendelje el George Haswani nevének a Törvényszék előtt megtámadott jogi aktusokhoz csatolt mellékletekből való törlését;

döntse el az ügyet és:

–    semmisítse meg a 2015/1836 határozatot, valamint a 2015/1828 rendeletet;

–    a Tanácsot kötelezze G. Haswani nem vagyoni kára címén 100 000 euró megfizetésére;

a Tanácsot kötelezze saját költségeinek, valamint a fellebbező által a Törvényszék és a Bíróság előtt felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap tévesen jogalkalmazáson, a 2015/1836 határozatnak (6. preambulumbekezdés), a 2015/1836 határozattal módosított 2013/255 határozatnak (5. preambulumbekezdés), a bizonyítási teher megfordításának, valamint az ártatlanság vélelme elvének a megsértésén alapul.

A második jogalap az indokolási kötelezettség megsértésén és az indokok hiányán alapul.

A harmadik jogalap az arányosság elvének megsértésén és az indokok hiányán alapul.

____________