Language of document :

Recurs introdus la 18 martie 2019 de George Haswani împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 16 ianuarie 2019 în cauza T-477/17, Haswani/Consiliul

(Cauza C-241/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: George Haswani (reprezentant: G. Karouni, avocat)

Celelalte părți din procedură: Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană

Concluziile

anularea Hotărârii din 16 ianuarie 2019, T-477/17, în integralitate;

obligarea la eliminarea numelui domnului Georges Haswani din anexele la actele atacate la Tribunal;

evocarea cauzei și:

anularea Deciziei 2015/1836 și a Regulamentului 2015/1828;

obligarea Consiliului la plata unei sume de 100 000 de euro cu titlu de prejudiciu moral către domnul Haswani;

obligarea Consiliului la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de recurent, atât în fața Tribunalului, cât și în fața Curții.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv se întemeiază pe eroarea de drept, pe încălcarea Deciziei 2015/1836 [considerentul (6)] și a Deciziei 2013/255 [considerentul (5)], astfel cum a fost modificată prin Decizia 2015/1836, precum și pe inversarea sarcinii probei și pe încălcarea principiului prezumției de nevinovăție.

Al doilea motiv se întemeiază pe încălcarea obligației de motivare și pe lipsa de motivare.

Al treilea motiv se întemeiază pe încălcarea principiului proporționalității și pe lipsa de motivare.

____________