Language of document :

Pritožba, ki jo je George Haswani vložil 18. marca 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 16. januarja 2019 v zadevi T-477/17, Haswani/Svet

(Zadeva C-241/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: George Haswani (zastopnik: G. Karouni, avocat)

Drugi stranki v postopku: Svet Evropske unije, Evropska komisija

Predlogi

Sodba z dne 16. januarja 2019, T-477/17, naj se v celoti razveljavi;

Odredi naj se izbris imena Georgesa Haswanija iz prilog k aktom, ki so bili izpodbijani pred Splošnim sodiščem;

Odloči naj se v zadevi ter:

se razglasi ničnost Sklepa 2015/1836 in Uredbe 2015/1828;

se Svetu naloži plačilo 100.000 EUR iz naslova nepremoženjske škode, ki je nastala G. Haswaniju;

Svetu naj se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov, ki jih je pritožnica priglasila pred Splošnim sodiščem in Sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava, kršitev Sklepa 2015/1836 (uvodna izjava 6) in Sklepa 2013/255 (uvodna izjava 5), kakor je bil spremenjen s Sklepom 2015/1836, obrnjeno dokazno breme ter kršitev načela domneve nedolžnosti.

Drugi pritožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve in nenavedba razlogov.

Tretji pritožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti in nenavedba razlogov.

____________