Language of document :

Rettens dom af 12. april 2019 – Deutsche Lufthansa mod Kommissionen

(Sag T-492/15) 1

(Annullationssøgsmål – statsstøtte – Tysklands støtteforanstaltninger til fordel for Frankfurt Hahn lufthavn og luftfartsselskaber, der benytter denne lufthavn – afgørelse, hvorved foranstaltningerne til fordel for Frankfurt Hahn lufthavn kvalificeres som statsstøtte, der er forenelig med det indre marked, og det fastslås, at der ikke foreligger statsstøtte til fordel for luftfartsselskaber, der benytter denne lufthavn – ikke individuelt berørt – ikke umiddelbart berørt – afvisning)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Deutsche Lufthansa AG (Köln, Tyskland) (ved advokat A. Martin-Ehlers)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved K. Herrmann, T. Maxian Rusche og S. Noë, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Land Rheinland-Pfalz (Tyskland) (ved professor C. Koenig) og Ryanair DAC, tidligere Ryanair Ltd (Dublin, Irland) (ved advokat G. Berrisch og solicitor B. Byrne)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse (EU) 2016/789 af 1. oktober 2014 om den af Tyskland gennemførte statsstøtte SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/07) i forbindelse med finansieringen af Frankfurt Hahn lufthavn og de finansielle relationer mellem lufthavnen og Ryanair (EUT 2016, L 134, s. 46).

Konklusion

1)    Sagen afvises.

2)    Deutsche Lufthansa AG betaler sagsomkostningerne.

____________

1 EUT C 363 af 3.11.2015.