Language of document :

A Törvényszék T-492/15-i ítélete – Deutsche Lufthansa kontra Bizottság

(T-492/15. sz. ügy)1

(Megsemmisítés iránti kereset – Állami támogatás – Németország által a frankfurt-hahni repülőtér és az e repülőteret használó légitársaságok javára hozott intézkedések – A frankfurt-hahni repülőtér javára hozott intézkedéseket a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító és az e repülőteret használó légitársaságokat illetően az állami támogatás hiányát megállapító határozat – A személyében való érintettség hiánya – A közvetett érintettség hiánya – Elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Deutsche Lufthansa AG (Köln, Németország) (képviselő: A. Martin-Ehlers ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Herrmann, T. Maxian Rusche és S. Noë meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Rajna-vidék-Pfalz tartomány (Németország) (képviselő: C. Koenig, egyetemi oktató); Ryanair DAC, korábban Ryanair Ltd (Dublin, Írország) (képviselők: G. Berrisch ügyvéd és B. Byrne, solicitor)

Az ügy tárgya

A Frankfurt Hahn repülőtér finanszírozására és a repülőtér és a Ryanair közötti pénzügyi kapcsolatokra vonatkozó, Németország által nyújtott SA.21121 (C29/08) (korábbi NN 54/07) számú állami támogatásról szóló 2014. október 1-jei bizottsági határozat (HL 2016. L 134., 46. o.) megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

A Törvényszék a Deutsche Lufthansa AG-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 363., 2015.11.3.