Language of document :

Üldkohtu 9. aprilli 2019. aasta otsus – Aldridge jt versus komisjon

(kohtuasi T-319/17)1

(Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – OLAF – Tähtajatu leping – OLAFi direktori otsus, millega viidi ainult ühel korral läbi ümberliigitamine kõrgemale palgaastmele – Iga-aastase ümberliigitamise menetluse alustamise taotlus – Üldine meede – Hagi esitamise tähtaeg – Tähtaja algus – Siseveebis avaldamine – Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgia) ja 32 teist hagejat, kelle nimed on esitatud kohtuotsuse lisas (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Tymen ja A. Champetier)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Radu Bouyon ja M. Mensi, hiljem L. Radu Bouyon ja G. Berscheid)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue esiteks tühistada OLAFi peadirektori 15. juuli 2016. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hagejate taotlus, millega paluti läbi viia iga-aastane ümberliigitamine, ja OLAFi peadirektori 13. veebruari 2017. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata 15. juuli 2016. aasta otsuse peale esitatud kaebus, ning teiseks hüvitada varaline ja mittevaraline kahju, mis hagejatele väidetavalt tekitati.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Adam Aldridge’i ning Euroopa Pettustevastase Ameti teiste teenistujate ja endiste ajutiste teenistujate, kelle nimed on esitatud lisas, kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 249, 31.7.2017.