Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.4.2019 – Aldridge ym. v. komissio

(asia T-319/17)1

(Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – OLAF – Toistaiseksi voimassa oleva sopimus – OLAFin johtajan päätös yksittäisestä uudelleenluokittelusta ylempään palkkaluokkaan – Pyyntö vuosittaisen uudelleenluokittelun aloittamisesta – Yleinen toimenpide – Kanteen nostamisen määräaika – Alkamisajankohta – Intranetissä julkaiseminen – Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgia) ja 32 muuta kantajaa, joiden nimet luetellaan tuomion liitteessä (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Tymen ja A. Champetier)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi L. Radu Bouyon ja M. Mensi, sitten L. Radu Bouyon ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 270 artiklaan perustuva kanne, jolla vaaditaan yhtäältä kumottavaksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) pääjohtajan 15.7.2016 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajien pyyntö vuosittaisen uudelleenluokittelun toteuttamisesta, ja OLAFin pääjohtajan 13.2.2017 tekemä päätös, jolla hylättiin 15.7.2016 tehdystä päätöksestä tehty valitus, ja toisaalta korvausta aineellisesta ja aineettomasta vahingosta, jota kantajille on väitetysti aiheutunut

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Adam Aldridge ja muut Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) väliaikaiset toimihenkilöt ja entiset väliaikaiset toimihenkilöt, joiden nimet luetellaan liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 249, 31.7.2017.