Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2019 – Aldridge in drugi/Komisija

(Zadeva T-319/17)1

(Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – OLAF –Pogodba za nedoločen čas – Odločba direktorja OLAF o eni prerazvrstitvi v višji naziv – Zahteva za izvedbo letne prerazvrstitve – Splošni ukrep – Rok za tožbo – Začetek teka – Objava na internetu – Nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgija) in 32 drugih tožečih strank, katerih imena so v prilogi k sodbi (zastopniki: S. Rodrigues, A. Tymen in A. Champetier, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: najprej L. Radu Bouyon in M. Mensi, nato L. Radu Bouyon in G. Berscheid, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za razglasitev ničnosti odločbe Generalnega direktorja Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) z dne 15. julija 2016, s katero je bila zavrnjena zahteva tožečih strank za izvedbo letne prerazvrstitve in odločbe Generalnega direktorja OLAF z dne 13. februarja 2017, s katero je bila zavrnjena pritožba zoper odločbo z dne 15. julija 2016 in za povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, ki je domnevno nastala tožečim strankam.

Izrek

Tožba se zavrne.

Adam Aldridge in drugi uslužbenci in nekdanji začasni uslužbenci Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), katerih imena so v prilogi, nosijo svoje stroške in stroške Evropske komisije.

____________

1 UL C 249, 31.7.2017.