Language of document :

A Bíróság (második tanács) 2019. április 11-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure kontra Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(C-254/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – 2003/88/EK irányelv – Munkaidő-szervezés – A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme – Maximális heti munkaidő – Referencia-időszak – Görgetett vagy rögzített jelleg – Eltérés – Rendőrségi tisztviselők)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Alperesek: Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Rendelkező rész

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének b) pontját, 16. cikkének b) pontját és 19. cikkének első bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely az átlagos heti munkaidő számítása szempontjából meghatározott naptári napokon kezdődő és végződő referencia-időszakokat ír elő, feltéve hogy e szabályozás olyan mechanizmusokat is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik annak biztosítását, hogy a 48 órás átlagos maximális heti munkaidőt minden olyan hat hónapos időszak során betartják, amely részben két egymást követő rögzített referencia-időszakba is beletartozik.

____________

1 HL C 211., 2018.6.18.