Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) dne 2. dubna 2019 – Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd v. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga - Futebol, SAD

(Věc C-275/19)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Supremo Tribunal de Justiça

Účastníci původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky) a žalované v prvním stupni: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Další účastníci řízení: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga - Futebol, SAD

Předběžné otázky

Jsou s ohledem na to, že portugalský stát neoznámil Evropské komisi technické předpisy obsažené v Decreto-Lei n.° 442/89, de 2 de dezembro (nařízení s mocí zákona č. 442/89 ze dne 2. prosince 1989), tyto předpisy, a to zejména dotčené články 3 [dle uvedeného znění] a 9, považovány za nepoužitelné a mohou se jednotlivci této nepoužitelnosti dovolávat?

Musí tyto předpisy, a to zejména výše citované články 2 a 3, zůstat s ohledem na to, že portugalský stát neoznámil Evropské komisi technické předpisy obsažené v Decreto-Lei n.° 282/2003, de 8 de novembro (nařízení s mocí zákona č. 282/2003 ze dne 8. listopadu 2003), nepoužité ve vztahu k poskytovatelům služeb v Portugalsku?

____________