Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) den 2. april 2019 – Sportingbet PLC og Internet Opportunity Entertainment Ltd mod Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga og Sporting Club de Braga – Futebol, SAD

(Sag C-275/19)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Supremo Tribunal de Justiça

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Sportingbet PLC og Internet Opportunity Entertainment Ltd

Sagsøgte: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga og Sporting Club de Braga – Futebol, SAD

Præjudicielle spørgsmål

Henset til, at den portugisiske stat ikke har informeret Europa-Kommissionen om de tekniske forskrifter, der er fastsat i lovdekret nr. 422/89 af 2. december 1989, er disse forskrifter, herunder navnlig ovennævnte artikel 3 [i den angivne affattelse] og 9, da uanvendelige, således at privatpersoner kan påberåbe sig denne uanvendelighed?

Henset til, at den portugisiske stat ikke har informeret Europa-Kommissionen om de tekniske forskrifter, der er fastsat i lovdekret nr. 282/2003 af 8. november 2003, skal disse forskrifter, herunder navnlig ovennævnte artikel 2 og 3, da ikke finde anvendelse på tjenesteydere i Portugal?

____________