Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal de Justiça (Portugali) on esittänyt 2.4.2019 – Internet Opportunity Entertainment Lda , Sportingbet PLC, Sporting Club de Braga ja Sporting Club de Braga – Futebol, SAD v. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

(asia C-275/19)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supremo Tribunal de Justiça

Pääasian asianosaiset

Valittajat ja vastaajat: Internet Opportunity Entertainment Lda ja Sportingbet PLC

Muut vastaajat: Sporting Club de Braga ja Sporting Club de Braga – Futebol, SAD

Vastapuoli: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Ennakkoratkaisukysymykset

Portugalin valtio ei ole ilmoittanut Euroopan komissiolle 2.12.1989 annetussa laissa (Decreto-Lei) nro 442/89 säädettyjä teknisiä määräyksiä; onko näitä säännöksiä – tarkemmin ottaen edellä mainittuja 3 ja 9 §:ää [joiden teksti esitetään] – näin ollen jätettävä soveltamatta, jos yksityishenkilöt vaativat niiden soveltamatta jättämistä?

Portugalin valtio ei ole ilmoittanut Euroopan komissiolle 8.11.2003 annetussa laissa (Decreto-Lei) nro 282/2003 säädettyjä teknisiä määräyksiä; onko niitä – tarkemmin ottaen edellä mainittuja 2 ja 3 §:ää – näin ollen jätettävä soveltamatta palvelujen tarjoajiin Portugalissa?

____________