Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. travnja 2019. uputio Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) – Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd protiv Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD

(predmet C-275/19)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Supremo Tribunal de Justiça

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Tuženici: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD

Prethodna pitanja

1.    Portugalska Država nije obavijestila Europsku komisiju o tehničkim normama sadržanima u Decreto-Lei n.º 442/89 de 2 de dezembro [Uredba sa zakonskom snagom br. 442/89 od 2. prosinca 1989.]; jesu li navedena pravila, konkretnije […] članak 3. [i njegove ranije verzije] i članak 9., neprimjenjiva, pri čemu se pojedinci mogu pozvati na njihovu neprimjenjivost?

2.    Portugalska Država nije obavijestila Europsku komisiju o tehničkim normama sadržanima u Decreto-Lei n.º 282/2003 de 8 de novembro [Uredba sa zakonskom snagom br. 282/2003 od 8. studenoga 2003.]; trebaju li se stoga navedena pravila, konkretnije […] članci 2. i 3., ne primijeniti na pružatelje usluga u Portugalu?

____________