Language of document :

2019 m. balandžio 2 d. Supremo Tribunal de Justiça (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga – Futebol, SAD

(Byla C-275/19)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal de Justiça

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorės ir atsakovės: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Kitos atsakovės: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga – Futebol, SAD

Prejudiciniai klausimai

1.    Atsižvelgiant į tai, kad Portugalijos valstybė neinformavo Komisijos apie 1989 m. gruodžio 2 d. Dekrete-įstatyme Nr. 422/89 įtvirtintus techninius reglamentus, ar tokios normos, ypač pirmiau nurodyti 3 straipsnis (nurodyta jo redakcija) ir 9 straipsnis, yra netaikytinos ir ar privatūs asmenys gali remtis jų netaikymu?

2.    Atsižvelgiant į tai, kad Portugalijos valstybė neinformavo Europos Komisijos apie 2003 m. lapkričio 8 d. Dekrete-įstatyme Nr. 282/2003 įtvirtintus techninius reglamentus, ar minėtos normos, ypač pirmiau nurodyti 2 ir 3 straipsniai, neturi būti taikomos paslaugų teikėjams Portugalijoje?

____________