Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 2. aprīlī iesniedza Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) – Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga – Futebol, SAD

(Lieta C-275/19)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Supremo Tribunal de Justiça

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Atbildētāji apelācijas tiesvedībā: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga – Futebol, SAD

Prejudiciālie jautājumi

Vai tāpēc, ka Portugāles valsts nav informējusi Eiropas Komisiju par 1989. gada 2. decembra Dekrētlikumā Nr. 442/89 iekļautajiem tehniskajiem noteikumiem, attiecīgās tiesību normas, proti, [..] 3. pants [norādītajās redakcijās] un 9. pants ir nepiemērojami un tādējādi privātpersonas var atsaukties uz šo nepiemērojamību?

Vai tāpēc, ka Portugāles valsts nav informējusi Eiropas Komisiju par 2003. gada 8. novembra Dekrētlikumā Nr. 282/2003 iekļautajiem tehniskajiem noteikumiem, attiecīgās tiesību normas, proti, [..] 2. un 3. pants nav jāpiemēro attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem Portugālē?

____________