Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) op 2 april 2019 – Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/ Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga - Futebol, SAD

(Zaak C-275/19)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Supremo Tribunal de Justiça

Partijen in het hoofdgeding

Verzoeksters tot hogere voorziening: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Verweersters in hogere voorziening: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga - Futebol, SAD

Prejudiciële vragen

Rekening houdend met het feit dat de Portugese Staat de Europese Commissie de in wetsdecreet nr. 442/89 van 2 december 1989 opgenomen technische voorschriften niet heeft medegedeeld, zijn deze bepalingen, in het bijzonder artikel 3 [in de meegedeelde versie] en artikel 9 van dat wetsdecreet, dan niet van toepassing, zodat particulieren zich kunnen beroepen op de niet-toepasselijkheid ervan?

Rekening houdend met het feit dat de Portugese Staat de Europese Commissie de in wetsdecreet nr. 282/2003 van 8 november 2003 opgenomen technische voorschriften niet heeft medegedeeld, moeten deze bepalingen, in het bijzonder de […] artikelen 2 en 3, dan buiten toepassing worden gelaten jegens dienstverrichters in Portugal?

____________