Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 2. apríla 2019 – Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga – Futebol, SAD

(vec C-275/19)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal de Justiça

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľky v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Ďalší účastníci: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga – Futebol, SAD

Prejudiciálne otázky

Vzhľadom na to, že Portugalsko neinformovalo Európsku komisiu o technických predpisoch uvedených v legislatívnom dekréte 442/89 z 2. decembra, nemôžu sa tieto normy, najmä uvedený článok 3 [v citovanom znení] a článok 9, uplatniť, takže jednotlivci sa môžu domáhať ich neuplatnenia?

Vzhľadom na to, že Portugalsko neinformovalo Európsku komisiu o technických predpisoch uvedených v legislatívnom dekréte 282/2003 z 8. novembra, nemajú sa uvedené normy, najmä už citované články 2 a 3, uplatniť na poskytovateľov služieb v Portugalsku?

____________