Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal de Justiça (Portugalska) 2. aprila 2019 – Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD

(Zadeva C-275/19)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal de Justiça

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali se glede na to, da Portugalska Evropske komisije ni obvestila o tehničnih predpisih iz uredbe-zakona 422/89 z dne 2. decembra 1989, navedene določbe, zlasti tiste iz členov 3 [glede na prvotno besedilo] in 9, ne smejo uporabiti in se posamezniki lahko sklicujejo na to njihovo neuporabljivost?

Ali se glede na to, da Portugalska Evropske komisije ni obvestila o tehničnih predpisih iz zakonske uredbe 282/2003 z dne 8. novembra 2003, navedene določbe, zlasti zgoraj navedena člena 2 in 3, ne smejo uporabiti za ponudnike storitev na Portugalskem?

____________