Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) den 2 april 2019 – Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd mot Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga - Futebol, SAD

(Mål C-275/19)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal de Justiça

Parter i det nationella målet

Klagande: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Motpart: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga - Futebol, SAD

Tolkningsfrågor

8)    Portugisiska staten underlät att informera Europeiska kommissionen om de tekniska föreskrifter som lagdekret 422/89 av den 2 december 1989 innehåller. Medför detta att dessa bestämmelser – närmare bestämt de ovannämnda artiklarna 3 [med angivna ändringar] och 9 – inte får tillämpas, och kan enskilda åberopa detta?

9)    Portugisiska staten underlät att informera Europeiska kommissionen om de tekniska föreskrifter som lagdekret 282/2003 av den 8 november 2003 innehåller. Medför detta att dessa bestämmelser – närmare bestämt de ovannämnda artiklarna 2 och 3 – inte får tillämpas på tjänsteleverantörer i Portugal?

____________